۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
لوله گذاری و تهویه مکانیکی
انیمیشن لارنگوسکوپی
لوله گذاری بینی-تراشه
اروتراکئال اینتوبیشن