دانشکده پیراپزشکی
کد : 22705-27083      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن تعداد بازدید : 385

هماتولوژی | گروه هماتولوژی | جلسه دفاع از پایان نامه ی آخرین دانشجوی ورودی 94

جلسه دفاع از پایان نامه ی آخرین دانشجوی ورودی 94
جلسه دفاع از پایان نامه ی آخرین دانشجوی ورودی 94

جلسه دفاع از پایان نامه ی آخرین دانشجوی ورودی 94 درتاریخ 97/10/30 برگزار گردید.