دانشکده پیراپزشکی
کد : 22705-26535      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان تعداد بازدید : 260

هماتولوژی | گروه هماتولوژی | برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب در سال جدید تحصیلی

برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب در سال جدید تحصیلی
برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب در سال جدید تحصیلی

 

برگزاری اولین جلسه ژورنال کلاب در سال جدید تحصیلی

 

اولین جلسه ی ژورنال کلاب گروه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی جدید مورخ 26/8/97 با موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در هماتولوژی با ارائه دکتر محمد جواد پارسا و با حضور مدیر گروه ، اساتید گروه و دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی در کلاس بقراط «ج» برگزار شد . در این جلسه تعاریف نانوتکنولوژی ، اهمیت رشته و کاربرد آن در هماتولوژی و... مورد بحث قرار گرفت .