۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند

                                                         

                                         

 

 

گروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1365 تاسیس و با پذیرش اولین دوره دانشجویان کاردانی هوشبری فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نمود.

این رشته ازسال 1386 با پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی هوشبری به فعالیت خود ادامه داد و درحال حاضر این گروه از امکاناتی مانند مرکز مهارت های بالینی مجهز، بخش های مراقبت های ویژه و اتاق عمل های بیمارستان‌های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهرمند است. این گروه در حال حاضر از کادر علمی جوان و با انگیزه برخوردار میباشد.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

تعریف رشته :

 

  رشته هوشبری درمقطع کارشناسی پیوسته، شاخه ای از علوم پیراپزشکی است که دانش آموختگان آن ضمن آشنایی با تجهیزات و امکانات، اصول وروش های مختلف بیهوشی، توانمندی و مهارتهای ارائه ی خدمات مراقبتی به بیماران تحت بیهوشی و بیحسی ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی و ارائه خدمات مراقبتی در واحدهای کنترل درد حاد و مزمن، فوریتهای پزشکی و وضعیت بحرانی را کسب می نمایند و خدمات خود را در اختیار جامعه قرار می دهند.

 

 

 

 ارزش ها و باورها:

 

 ارزش های حاکم برجامعه، اخلاق و اعتقاد اجزاء لاینفک آموزش در رشته هوشبری می باشند. در همین راستا، دانشجویان و دانش آموختگان این رشته برای حفظ حقوق بیماران صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب آنها، تلاش خواهند نمودبه کرامت انسان ها، سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران اهمیت خواهند داد.

دانشجویان ودانش آموختگان با تأکید بر عدالت اجتماعی و برابری انسان ها، با بیماران ارتباط مناسبی برقرار کرده و با در نظر گرفتن خواسته ی آنها و با تلاش در جهت حفظ وارتقاء سلامت وایمنی و پیشگیری از ورود کمترین آسیب جسمانی، روانی و عوارض دارویی به آنان، براساس وظایف حرفه ای تعیین شده در ارائه خدمات درمانی با کیفیت، در تیم سلامت کمک می نمایند.

 

 

 

چشم انداز:

 

 با توجه به توسعه وگسترش دامنه علوممربوط به بیهوشی، دانش آموختگان این رشته در ده سال آینده با تاکید بر یادگیری فعال، نوآوری، کسب اطلاعات و مهارت های مرتبط جدید، مراقبت از بیماران را به نحو مطلوب با رعایت استاندارد های مراقبتی ارائه خواهن داد.

 

 

 

 مأموریت:

 

رسالت این دوره تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد جامعه با ارائه مراقبت مطلوب واثربخشدر بیماران تحت بیهوشی عمومی وناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد ازآن ، سرویس کنترل درد حاد و حضور مؤثر در تیم احیای قلبی، ریوی و مغزی می باشد.

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز زی انجام وظیفه نمایند:

در بیمارستان های آموزشی، پژوهشی ودرمانی، دولتی و خصوصی و کلینیک های روزانه(Day Clinics)تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفای نقش نمایند.

 

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

 

 دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه های زیر انجام وظیفه نمایند:

  • اتاق های عمل بیمارستانهای دولتی وخصوصی

  • اتاق های عمل سرپایی در مراکز اورژانس