۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

                          

 

 

سازمان جهانی بهداشت هو                                                                          http://www.who.int

 

 

تمام منابع پزشکی آنلاین                                                                            http://www.doctorbbs.com/searchall.htm

 

 

پیوندهای ضروری در پزشکی                                                                      http://www.el.com/

  

 

بهداشت وب / پیوند شما با بهترین اطلاعات بهداشتی                              http://www.healthweb.org/index.html

 

 

مد اکسپلورر                                                                                            http://www.medexplorer.com/

 

 

مد وب                                                                                                    http://www.medweb.emory.edu/medweb

Med World: MEDBOT Search Tool / Super Search

                                                                                                             http://www.med.stanford.edu/medworld/medbot

 

موتورهای جستجوی اطلاعات پزشکی                                                 http://www.physicianswebsites.com/medical-searchengines.htm

 

 

پزشکی آنلاین                                                                                     http://www.medicalonline.com/

 

 

کتابخانه ملی پزشکی                                                                           http://www.nlm.nih.gov/

 

 

سازماندهی اطلاعات شبکه پزشکی                                                    http://www.omni.ac.uk/

 

 

تلاش یاب                                                                                             http://www.questfinder.com/

 

 

منابع اینترنتی انتخاب شده در بیومدیکال                                             http://www.med.yale.edu/library/sir

 

 

کتابخانه آنلاین BMA                                                                             http://library.bma.org.uk/

 

 

یانور                                                                                                       http://www.yanoor.com/

 

 

کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پزشکی جنوبی کالیفرنیا                       http://www.usc.edu/hsc/nml/e-resources/index.htm