۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر    تعداد بازدید : 390

                                

 

 

 

 

بهيار مصلي نژاد

هوشبري ٩٤

دبير انجمن علمي دانشجويي هوشبري و دبير كل انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده پيراپزشكي

behyar.mosalanezhad@yahoo.com

 

 

مرصاد تاج پور

هوشبري ٩٤

عضو شوراي مركزي و نايب دبير انجمن علمي دانشجويي هوشبري

Mersad.tajpoor@yahoo.com

 

سعيده دريني

هوشبري ٩٤

عضو شوراي مركزي انجمن علمي دانشجويي هوشبري

S.darini2015@gmail.com

مقدسه مهني كهنوج

هوشبري ٩٤

عضو شوراي مركزي انجمن علمي دانشجويي هوشبري

moghadese.mehni@yahoo.com


 

سعيد پور جعفري

هوشبري 95

عضو شوراي مركزي و دبير كميته علمي انجمن علمي دانشجويي هوشبري

saeed.pourjafari1313@gmail.com