۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر    تعداد بازدید : 267

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                            

 

انجمن علمي،دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تير ماه سال ١٣٩٧ به كوشش هيئت مؤسس اين انجمن به صورت رسمي تأسيس و ثبت گرديد. سپس بلافاصله انتخابات شوراي مركزي انجمن علمي با حضور كارشناس فرهنگي دانشگاه و اعضاي شوراي نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده ي پيراپزشكي برگزار و پس از انتخابات، اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي به مدت يك سال تعيين و معرفي شدند. انجمن علمي،دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان متشكل از كميته هاي علمي، اجرايي و روابط عمومي مي باشد كه در اولين جلسه ي انجمن علمي كه در تاريخ ٢٣ تير ماه سال ١٣٩٧ پس از اولين دوره ي انتخابات انجمن و با حضور همگي اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي برگزار گرديد، دبير انجمن، نايب دبير انجمن و همچنين دبيران كميته ها و بخش هاي مختلف انجمن به مدت يك سال تعيين و معرفي شدند و سپس انجمن علمي به سرعت شروع به عضو گيري اعضا در مجمع عمومي نمود. در جلسات بعدي كه با حضور همگي اعضاي شوراي مركزي و اعضاي مجمع عمومي انجمن برگزار گرديد، اعضاي كميته هاي مختلف مشخص و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت انجمن علمي انجام شد.

اهداف اصلي انجمن علمي،دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان شامل: حمايت از طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشجويان و همكاري با آن ها جهت پرورش ايده ها و در نهايت ايجاد درآمد از آن ها، همكاري با بخش هاي مختلف علمي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه و برخورداري دانشجويان از امكانات بخش هاي مختلف، آموزش سر فصل هاي مهم دوره در قالب كارگاه هاي تخصصي تئوري و عملي با حضور اساتيد برتر و اعطاي گواهي معتبر شركت در اين دوره ها، و در نهايت پيشرفت و تعالي هر چه بيشتر دانشجويان و فارغ التحصيلان اين رشته در سطح كشور مي باشد.