۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

                                   

 

 

معرفی انجمن علمی اتاق عمل:


انجمن های علمی به ابتکار معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار ایجاد شده است که از

همین رو انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی زیر نظر معاونت فرهنگی و ریاست دانشکده های هر دانشگاه فعالیت خود را آغاز

نموده اند.
انجمن علمی اتاق عمل داری سه رکن اصلی در اساس نامه خود می باشد که شامل:
۱_ مجمع عمومی 
۲_ شورای مرکزی
۳_ دبیر انجمن علمی

مجمع عمومی: شامل کلیه دانشجویان رشته اتاق عمل است که فرم عضویت انجمن علمی را پر کرده باشند

شورای مرکزی: این شورا به واسطه انتخابات از میان نامزد هایی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند و توسط شورای نظارت انجمن های

علمی دانشگاه و دانشکده تایید شده باشند توسط مجمع عمومی به مدت زمان یک سال تشکیل می شود

دبیر انجمن علمی: دبیر در اولین جلسه شورای مرکزی انجمن علمی از میان یکی از اعضاء شورا به مدت یک سال انتخاب خواهد شد

و وظیفه اجرای مصوبه های شورای مرکزی را بر عهده دارد

تاریخچه تاسیس انجمن علمی اتاق عمل:

انجمن علمی اتاق عمل در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به همت هیئت موسس خود ایجاد گردید که این هیئت بعد از عضوگیری افراد در مجمع

عمومی از دانشجویان اتاق عمل ، اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی زیر نظر کارشناسان محترم انجمن های دانشکده

و معاونت فرهنگی نمود. پس از انتخاب افراد شورای مرکزی اقای مازیار صادقی به عنوان اولین دبیر انجمن علمیاتاق عمل داشگاه علوم

پزشکی کرمان توسط اعضای شورا برگزیده شد و پس انتخاب دبیر به طور رسمی فعالیت هایانجمن آغاز گردید.


اهداف فعالیت :

۱_ برسی و ارزیابی مشکلات آموزشی گروه اتاق عمل و سعی در برطرف نمودن آن ها از طریق برگزاری کارگاه ها
۲_ ایجاد زمینه های یک فضای استارت آپی، به منظور توانمندسازی دانشجویان اتاق عمل در جهت راه اندازی کسب

کار موفق شخصی بر اساس آموخته های علمی خود
۳_ هدف گزاری و تلاش در جهت تبدیل نمودن دانشگاه و دانشکده از نسل اول به نسل سوم دانشگاه ها
۴_ همیاری به همراه آموزش مدام دانشجویان اتاق عمل در جهت افزایش کار های پژوهشی و تحقیقاتی