۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند

                                                      

                                      دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی 

 

نام دانشجو

اساتید راهنما 

دریافت مدارک

سجاد اسکندری- محمد جواد بازیاری

استاد مربوط: سرکار خانم ناظم زاده 

  با نظارت: خانم دکتر تائبی 

دریافت PDF فارسی

دریافت PDF انگلیسی

فیلم مربوطه 

                             

 

                                 

                                    استعدادهای درخشان براساس آیین نامه داخلی


نام و نام خانوادگی 

رشته تحصیلی 

سال ورود 

زهرا محمدی کوشا 

 

اتاق عمل 

 

1393

 

الناز جلال کمالی 

 

هوشبری 

 

1397

 

مریم ثمره صلواتی پور 

 

خون شناسی 

 

1390

 

 

 

 

 

 

                                     استعدادهای درخشان براساس آیین نامه کشوری

 

نام و نام خانوادگی 

رشته تحصیلی 

سال ورود 

مائده امیری 

 

اتاق عمل 

 

1394

 

مهلا ذاکری  

 

اتاق عمل  

 

1394

 

مریم کتوئی زاده 

 

ارشد خون شناسی 

 

1396

 

امیرحسین نیکنام 

 

علوم آزمایشگاهی 

 

1395

 

مهدیه عباس پور 

 

علوم آزمایشگاهی

 

1395

 

مجتبی قدمیه 

 

فیزیوتراپی 

 

1396

 

حسین مقدسی 

 

فیزیوتراپی 

 

1396

 

فرح کریمی افشار

 

فیزیوتراپی 

 

1396

 

بهناز آزادروح

 

فیزیوتراپی 

 

1394

 

پردیس عمادی 

 

فیزیوتراپی

 

1394

 

الناز جلال کمالی

 

هوشبری

 

1397