۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

 

وزارت بهداشت و درمان:                              HTTP://WWW.BEHDASHT.GOV.IR

 

انجمن رادیولوژی ایران:                              HTTPS://WWW.ISR.ORG.IR

 

انجمن رادیولوژی آمریکا:                             HTTP://WWW.RSNA.ORG

 

انجمن رادیولوژی کانادا:                              HTTPS://WWW.CAR.CA

 

انجمن رادیولوژی اروپا:                              HTTPS://WWW.MYESR.ORG

 

انجمن فيزيك پزشكي ايران:                        HTTP://IAMP.IR

 

مجله رادیولوژی ایران:                                HTTP://IRANJRADIOL.COM

 

مجله راديوگرافي آمریکا:                           HTTP://PUBS.RSNA.ORG/JOURNAL/RADIOGRAPHICS

 

پرتونگاري ايران:                                        HTTP://WWW.NEWIRSA.IR