۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

                      

سومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education
۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
سومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education
سومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education
دومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۱ آبان
دومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education روش تحقیق و پروپوزال نویسی با برنامه ریزی انجمن علمی علوم ازمایشگاهی و همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.
دومین جلسه دوره جامع Rapid Research Education
دوره جامع Rapid Research Education
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۱ آبان
برگزاری اولین جلسه دوره جامع روش تحقیق و پروپوزال نویسیRapid Research Education توسط انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره جامع Rapid Research Education