۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
انتشار نخستین مجله علمی آموزشی دانشکده پیراپزشکی (شماره اول)
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
انتشار نخستین مجله علمی آموزشی دانشکده پیراپزشکی (شماره اول)
انتشار نخستین مجله علمی آموزشی دانشکده پیراپزشکی (شماره اول)
ثبت نام سانس آموزشی استخر پردیس دانشگاه
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ مرداد
ثبت نام سانس آموزشی استخر پردیس دانشگاه
ثبت نام سانس آموزشی استخر پردیس دانشگاه
دومین دوره مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با محوریت مباحث پژوهشی در تاریخ 10 الی 15 شهریورم...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۰ مرداد
دومین دوره مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با محوریت مباحث پژوهشی در تاریخ 10 الی 15 شهریورماه سال 1397 ساعت 12 - 8 توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
دومین دوره مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با محوریت مباحث پژوهشی در تاریخ 10 الی 15 شهریورماه سال 1397 ساعت 12 - 8  توسط کمیته تحقیقات دانشجویی
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
دومین سمپوزیم ترمیم پوست، سلول های بنیادی و بازساختی
کارگاه یک روزه جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
کارگاه یک روزه جداسازی سلول های کراتینوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ مرداد
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
ثبت نام عتبات دانشگاهیان
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
اطلاع رسانی جهت ثبت نام دانشجویان در وبگاه بنیاد نخبگان استان کرمان
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
جدول زمان بندی ثبت چهره دانشجویان در دانشگاه تایمکس بیمارستان افضلی پور
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان از مهر 96 تا شهریور97
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خ...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
دستور حضور کلیه دانشجویان در کلیه کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97