۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
جلسه پیگیری فرآیند ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی در تاریخ 21/7/97 در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده
انتخاب دبیر انجمن علمی اتاق عمل به عنوان شورای مرکزی انجمن علمی اتاق عمل کشوری
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
انتخاب دبیر انجمن علمی اتاق عمل به عنوان شورای مرکزی انجمن علمی اتاق عمل کشوری
انتخاب دبیر انجمن علمی اتاق عمل به عنوان شورای مرکزی انجمن علمی اتاق عمل کشوری
معرفی دانشجوی برتر پژوهشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
کمیته تحقیقات دانشجویی در نظر دارد مانند سنوات گذشته اقدام به انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه نماید.
معرفی دانشجوی برتر پژوهشی
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۷ مهر
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تیتر 11 و دستورالعمل آن
۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر
فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تیتر 11 و دستورالعمل آن
فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تیتر 11 و دستورالعمل آن
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیم سال اول 98-97
۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیم سال اول 98-97
اطلاعیه تاریخ ثبت نام وام تحصیلی نیم سال اول 98-97