۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران و نوآوران بسیجی استان کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران و نوآوران بسیجی استان کرمان
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران  و نوآوران بسیجی استان کرمان
برگزاری جلسه کمیته IT
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
جلسه کمیته IT مورخ 97/10/16 در اتاق جلسات با حضور تمامی اعضا برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته IT
برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي
جلسه ارزیابی درونی دانشکده با حضور نمایندگان گروه های آموزشی در تاریخ دوشنبه 10/17/ 97 در اتاق جلسات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده
برگزاری کنفرانس علمی رویکرد تشخیصی در تالاسمی ها و هموگلوبینوپاتی ها توسط دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي
برگزاری کنفرانس علمی رویکرد تشخیصی در تالاسمی ها و هموگلوبینوپاتی ها توسط دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کنفرانس علمی رویکرد تشخیصی در تالاسمی ها و هموگلوبینوپاتی ها توسط دانشکده پیراپزشکی
برگزاری پنجمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
پنجمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده روز سه شنبه 97/10/11 در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل مربوط به دانشکده مطرح و راهکارهای مناسب توسط اعضای...
برگزاری پنجمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
جلد دوم گاهنامه مفشو
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
انتشار جلد دوم گاهنامه مفشو
جلد دوم گاهنامه مفشو
پیام تبریک ریاست دانشکده پیراپزشکی به پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر هوشنگ امیری دوماری عضو هیئت علمی د...
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
پیام تبریک ریاست دانشکده پیراپزشکی به پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر هوشنگ امیری دوماری
پیام تبریک ریاست دانشکده پیراپزشکی به پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر هوشنگ امیری دوماری عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی