۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  ورودی 94
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
۱۳۹۷ جمعه ۱۰ اسفند
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
۱۳۹۷ جمعه ۱۰ اسفند
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
اولین سمپوزیوم سلول درمانی
۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن
اولین سمپوزیوم سلول درمانی
اولین سمپوزیوم سلول درمانی
هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن
هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران و نوآوران بسیجی استان کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران و نوآوران بسیجی استان کرمان
جشنواره دستاوردهای علمی مبتکران  و نوآوران بسیجی استان کرمان