۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين
انجمن علمی اتاق عمل در مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ در سایت پیراپزشکی اقدام به برگزاری کارگاه جستجو منابع نمود که با حضور حداکثری دانشجویان ورودی مواجه گردید.
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
ارسال فرم های میهمانی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين
ارسال فرم های میهمانی
ارسال فرم های میهمانی
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  ورودی 94
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
۱۳۹۷ جمعه ۱۰ اسفند
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
فراخوان برگزاری دوره های مجری‌گری
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
۱۳۹۷ جمعه ۱۰ اسفند
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
فراخوان نمایشنامه خوانی رادیویی
اولین سمپوزیوم سلول درمانی
۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن
اولین سمپوزیوم سلول درمانی
اولین سمپوزیوم سلول درمانی