۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار می ش...
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
دکتر بارونی به برگزیدگان مرحله دانشگاهی اولین آزمون علمی تکنولوژی اتاق عمل با انتشار پیامی تبریک گفت
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين
دکتر بارونی به برگزیدگان مرحله دانشگاهی اولین آزمون علمی تکنولوژی اتاق عمل با انتشار پیامی تبریک گفت
دکتر بارونی به برگزیدگان مرحله دانشگاهی اولین آزمون علمی تکنولوژی اتاق عمل با انتشار پیامی تبریک گفت
اعلام نتايج اولیه آزمون سراسری اتاق عمل
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين
اعلام نتايج اولیه آزمون سراسری اتاق عمل
اعلام نتايج اولیه آزمون سراسری اتاق عمل
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين
انجمن علمی اتاق عمل در مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ در سایت پیراپزشکی اقدام به برگزاری کارگاه جستجو منابع نمود که با حضور حداکثری دانشجویان ورودی مواجه گردید.
انجمن علمی اتاق عمل کارگاه جستجوی منابع برگزار کرد
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
ارسال فرم های میهمانی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين
ارسال فرم های میهمانی
ارسال فرم های میهمانی
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری کارگاه تحلیل آماری و انتخاب آزمون های آماری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری اولین دوره آزمون اتاق عمل در سطح کشوری
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 94
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  ورودی 94
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید در دانشکده پیراپزشکی