۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
کارگاه توانمندسازی شناختی
کارگاه توانمندسازی شناختی
کتابچه مربوط به کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۹ مهر
کتابچه مربوط به کارگاه توانمندسازی شناختی
کتابچه مربوط به کارگاه توانمندسازی شناختی
نمایشگاه تخصصی کتب پزشکی ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی و دیگر رشته ها
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
نمایشگاه تخصصی کتب پزشکی ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی و دیگر رشته ها
نمایشگاه تخصصی کتب پزشکی ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی و دیگر رشته ها
انتخاب واحد
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ شهريور
درنظر گرفتن موارد زیر جهت انتخاب واحد الزامیست.
انتخاب واحد
دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور
کارگاه های توانمندسازی شناختی اعضا هیئت علمی و کارمندان دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پیراپزشکی برگزار می کند
فراخوان جشنواره بین المللی سیمرغ
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۹ تير
نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
فراخوان جشنواره بین المللی سیمرغ
کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته
۱۳۹۶ شنبه ۱۰ تير
کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته
کارگاه احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته