۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۵ اسفند
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
نشست هم اندیشی اساتید دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/12
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ اسفند
جلسه ای به منظور هم اندیشی اساتید دانشکده پیراپزشکی با حضور مسول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و اساتید دانشکده پیراپزشکی در محل دفتر ریاست این دانشکده مورخ 96/12/12تشکیل و پس از...
نشست هم اندیشی اساتید دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/12
برگزاری دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/8
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ اسفند
دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده روز سه شنبه مورخ 8/12/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید . در جلسه کمیته های دانشکده گزارش عملکرد خود را ارائه داده و موارد ...
برگزاری دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/8
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/30
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/30
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/29
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
جلسه پیگیری پروسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده در تاریخ 29/11/96در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/29
ارزیابی سلامت دانشجویان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
ارزیابی سلامت دانشجویان
ارزیابی سلامت دانشجویان
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی با حضور اساتید گروه علوم آزمایشگاهی، سرپرست های کارآموزی و سوپروایزر مراکز در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 96/11/17برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
این جلسه روز یکشنبه مورخ 96/11/8 در سازمان مرکزی با حضور رییس روابط امور بین املل اعضا هیئت علمی و کارشناس رایانه دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل