۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خ...
۱۳۹۷ چهارشنبه ۹ خرداد
دستور حضور کلیه دانشجویان در کلیه کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97
دستور معاون آموزشی دانشگاه مبنی بر لزوم حضور کلیه دانشجویان در تمامی کلاسها و کارآموزی ها تا پایان خرداد ماه 97
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیأت علمی دانشکده روز سه شنبه مورخ 97/3/1ساعت 12 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.بررسی گزارش عملکرد و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبو...
برگزاری چهارمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیأت علمی
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسان...
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ ارديبهشت
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
برگزاری چهارمین جلسه شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
برگزاری سومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
سومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیأت علمی دانشکده روز سه شنبه مورخ 97/2/4 ساعت 12 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.
برگزاری سومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سی و یکمین  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کارگاه جستجوی منابع به همت انجمن_علمی_اتاق_عمل برگزار میگردد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
کارگاه جستجوی منابع به همت #انجمن_علمی_اتاق_عمل برگزار میگردد. افراد علاقه مند جهت شرکت لطفا تا تاریخ۲۷ فروردین ماه با شماره زیر تماس حاصل نمایند....
کارگاه جستجوی منابع به همت انجمن_علمی_اتاق_عمل برگزار میگردد
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 93 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز ...
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هشتم تفکر نقادانه تاریخ برگزاری96/12/23
کارگاه توانمندسازی شناختی
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۲ اسفند
برگزاری نمایشگاه بین المللی
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب