۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
مسابقات Ideal Talk
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
مسابقات Ideal Talk
مسابقات  Ideal Talk
رویداد استارتاپ حوزه سلامت
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
رویداد استارتاپ حوزه سلامت
رویداد استارتاپ حوزه سلامت
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه
برگزاری پیش رویداد چهارمین استارتاپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
برگزاری پیش رویداد چهارمین استارتاپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
برگزاری پیش رویداد چهارمین استارتاپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر
جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در روز چهارشنبه 98/7/3 ساعت 12 با حضور اعضاء شورای پژوهشی دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير
جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه 98/4/5 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
انتشار جلد سوم گاهنامه علمی آموزی مفشو دانشکده پیرا پزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير
انتشار جلد سوم گاهنامه علمی آموزی مفشو دانشکده پیرا پزشکی
انتشار جلد سوم گاهنامه علمی آموزی مفشو دانشکده پیرا پزشکی
برگزاری هفتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد
برگزاری هفتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هفتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری ششمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت
برگزاری ششمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری ششمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در محل دانشکده پیراپزشگی برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی