۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
بازدید هیئت بورد گروه هوشبری تهران از دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
در تاریخ های 7 و 8 بهمن ماه سال 98 هیئت بورد گروه هوشبری تهران از گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی و واحدهای دیگر دانشکده بازدید کردند.
بازدید هیئت بورد گروه هوشبری تهران از دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن
جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه98/11/2 ساعت 12 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء هئیت رئیسه و مدیران محترم گروه های آموزشی جهت بررسی مسائل آموزشی گروه ها در تاریخ 98/11/1 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
۱۳۹۸ يکشنبه ۸ دي
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ دي
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
انتخاب خانم دکتر مهناز امیری بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ آذر
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
انتخاب آقای دکتر علی جمعه زاده بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتراستانی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتر مورخ 18آذر 98
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتراستانی
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی