۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتر
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتر مورخ 18آذر 98
انتخاب سرکار خانم نعمتی بعنوان پژوهشگر برتر
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هشتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی
برگزاری دوره مقدماتی MRI
۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر
برگزاری دوره MRI در کرمان همراه با ارائه مدرک انجمن پرتو نگاری ایران زمان : 21-20 و 29-28 آذر ماه 1398 ساعت 8 تا 18 مکان :مرکز آموزش مداوم دانشگا علوم پزشکی کرمان
برگزاری دوره مقدماتی MRI
برگزاری جلسه گروه هوشبری
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان
برگزاری جلسه هوشبری
برگزاری جلسه  گروه هوشبری
فراخوان
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
فراخوان
فراخوان
قابل توجه اعضا محترم هئیت علمی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان
یادآوری آخرین مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی
قابل توجه اعضا محترم هئیت علمی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۸ آبان
جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه 98/8/1 ساعت 12 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
مسابقات Ideal Talk
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
مسابقات Ideal Talk
مسابقات  Ideal Talk