۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

 

سرکار خانم دکتر مهناز امیری

 

کارشناس آزمایشگاه
انتخاب شایسته شما بعنوان پژوهشگر برتر غیر هیات علمی را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

 

دانشکده پیراپزشکی