۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

 

 

جناب آقای دکتر علی جمعه زاده

عضو هیئت علمی محترم گروه رادیولوژِی و فیزیک پزشکی
انتخاب شایسته شما بعنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

 

دانشکده پیراپزشکی