۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

"قابل توجه دانشجویان محترم"

 

ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی

 

نیمسال اول 99-98

از تاریخ 98/09/25 لغایت 98/10/20

از طریق سایت پایش و ارزشیابی اعضای هیات علمی

http://edm.kmu.ac.ir

 

نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی می باشند، لطفاً پس از اولین ورود، رمز عبور خود را تغییر داده و جهت استفاده های بعدی حفظ نمایید (در صورت عدم مشارکت در فرآیند ارزشیابی، گزینه انتخاب واحد غیرفعال می گردد).

 

تلفن: 31325341- 32435321