۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر

 

برگزاری دوره MRI در کرمان همراه با ارائه مدرک انجمن پرتو نگاری ایران 

 

زمان : 21-20 و 29-28 آذر ماه 1398 ساعت 8 تا 18 

مکان :مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان