۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

چهارمین جلسه  شورای روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۰ با حضور روسای دانشکده ها در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  برگزار گردید.