۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

دوره جامع کشوری آموزشی آزمایشگاه تحقیقاتی 1 به همت انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شرکت پیشگامان زیست با همکاری کلینیک ژنتیک پزشکی پارس ژن پژوه و انستیتو پاستور ایران در تاریخ 14 الی 18 بهمن ماه 1396 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید

در این دوره جامع آموزشی26 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف کشور از قبیل دانشگاه علوم تحقیقات شیراز، زرقان، علوم پزشکی جهرم، کرمان، سیرجان، جیرفت، زاهدان، دانشگاه شهید باهنر و همچنین دانشگاه آزاد کرمان شرکت نمودند که خدماتی همچون اسکان، غذا و سرویس ایاب و ذهاب بصورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

شرکت کنندگان این دوره در طی 4 روز 6 تکنیک و مهارت از قبیل کشت سلول، طراحی پرایمر، PCR، Gel electrophoresis، Real-time PCR و استخراج DNA را آموختند که این مهارت ها جهت انجام پژوهش های علوم پزشکی وعلوم زیستی کاربرد دارد.

شایان ذکر است با توجه به اظهارات امیرحسین رضائی رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان زیست پژوه سورین و دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان این دوره جامع برای اولین بار در استان کرمان بدین صورت برگزار و با استقبال بسیار خوبی در سطح کشور روبرو گردید. طبق نظرسنجی های انجام شده از شرکت کنندگان در این دوره، میزان رضایتمندی از کیفیت آموزشی و خدمات در سطح  بالایی قرار داشت. 

لازم به ذکر است که ایشان پیش تر نیز دوره جامع روش تحقیق و پروپوزال نویسی تحت عنوان Rapid Research Education (RRE) را برای اولین بار با متدی نو در آموزش، در دانشگاه علوم پزشکی و استان کرمان طراحی و برگزار نمود. در طی این دوره 104 دانشجو در قالب 18 گروه آموزش دیدند و بازخورد بسیار خوبی از طرف دانشجویان و مسئولین را در بر داشت.