۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی 

سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  93 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز های 24 و 25 بهمن ماه در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشجویان سمینار های خود را در حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی شامل هماتولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، ژنتیک، میکروب شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی ارائه نمودند. در پایان این مراسم، از اساتید محترم راهنمای سمینارهای دانشجویان تقدیر بعمل آمد.