۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی 

سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  93 با حضور ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی و اساتید ارجمند گروه های مرتبط با علوم آزمایشگاهی در روز های 24 و 25 بهمن ماه سال 1396 در سالن اجتماعات دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشجویان سمینار های خود را در حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی شامل هماتولوژی، بیوشیمی، ایمونولوژی، ژنتیک، میکروب شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی ارائه نمودند. در پایان این مراسم، از اساتید محترم راهنمای سمینارهای دانشجویان تقدیر بعمل آمد.