۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند

فراخوان اعلام كانديداتوري در دومين انتخابات شوراي مركزي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان.

 

دانشجويان محترم تمامي ورودي هاي رشته ي هوشبري دانشگاه مي توانند همه روزه از تاريخ دوشنبه ٢٦ فروردين ماه لغايت چهارشنبه ٤ ارديبهشت ماه ١٣٩٨ در ساعت اداري به محل معاونت دانشجويي و فرهنگي (ساختمان صبا) ، واحد فرهنگي ، آقاي نوابي (كارشناس فرهنگي انجمن هاي علمي ، دانشجويي) مراجعه و جهت اعلام كانديداتوري و كسب اطلاعات كامل ، ثبت نام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر هم چنين مي توانيد همه روزه از ساعت دوازده و نيم الي دو و نيم ظهر به محل اتاق كنفرانس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده پيراپزشكي، آقاي مصلي نژاد، دبير انجمن علمي دانشجويي هوشبري مراجعه نماييد.

 

 

شرايط ثبت نام كانديداتوري و سپس عضويت در شوراي مركزي انجمن هاي علمي ، دانشجويي:

١. متقاضي نبايد ترم آخر باشد.

٢. داشتن معدل بالاي ١٦ در نيم سال تحصيلي گذشته.

٣. نداشتن مشروطي در كل دوره ي تحصيل (از نيم سال اول تحصيل تا زمان ثبت نام).

٤. نداشتن پرونده در كميته ي انضباطي دانشگاه.

 

ضمناً اسامي افرادي كه ثبت نام مي نمايند پس از اتمام مهلت ثبت نام جهت استعلام به اداره ي آموزش كل دانشگاه و كميته ي انضباطي فرستاده شده و پس از اعلام نتايج استعلام ، اسامي كانديدها و فراخوان برگزاري انتخابات انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري اعلام مي گردد.