۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند

انجمن علمی دانشجويي مديريت با همكاري انجمن هاي علمي دانشجويي هوشبري و انفورماتيك پزشكي در راستای همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی"

کارگاه "Team Work" را در تاریخ ١٦ اسفند ماه ساعت ١٤ تا ١٦ در سالن مداح دانشکده ي پرستاری و مامايي رازي با حضور جمعی از دبیران و اعضای شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان با تدریس خانم رفیعی برگزار کرد. 

لازم به ذکر است که در این کارگاه مطالبی در حیطه ي مراحل ساخت تیم برای رسیدن به اهداف، فواید تیم سازی، کنترل کردن تیم در مراحل مختلف و... بیان گردید و با استقبال بسيار خوب دبيران و اعضاي شوراهاي مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه رو به رو شد.