۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
 
 

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در نظر دارند همايش "فصل نو، فصل نشاط علمي" را با همكاري معاونت فرهنگي دانشجويي از تاريخ سه شنبه ١٤ اسفند ماه لغايت شنبه ١٨ اسفند ماه در محل پرديس دانشگاه برگزار كنند.

اين همايش شامل: مراسم افتتاحيه در صبح روز اول با حضور معاونت و مدير محترم فرهنگي دانشجويي دانشگاه، برپايي غرفه ها، حضور يك شركت دانش بنيان به منظور آشنايي بازديدكنندگان و معرفي محصولات، برگزاري كارگاه ها و مراسم اختتاميه خواهد بود.

مراسم اختتاميه در سالن آمفي تئاتر ساختمان مركزي با حضور معونت محترم فرهنگي دانشجويي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه برگزار خواهد شد و در آن از از دبيران قبلي انجمن ها، اعضاي شوراهاي مركزي قبلي و فعلي انجمن هاي علمي كشوري و تعدادي از اساتيد هيئت علمي از هر دانشكده تقدير به عمل خواهد آمد. همچنين از هر دانشكده يك نماينده از دبيران انجمن هاي علمي به سخنراني، معرفي انجمن هاي علمي دانشكده مربوطه و فعاليت هاي اخير آن ها خواهد پرداخت.