۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

انجمن علمی اتاق عمل مراسم تقدیر و تشکر از استاد گرانقدر اقای نمازیان و اعضای فعال انجمن علمی و  افراد برتر آزمون  جامع اتاق عمل  در تئاتر مرکزی ساختمان شماره یک دانشگاه برگزار کرد