۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

 

 اولین آزمون علمی کشوری تکنولوژی اتاق عمل برگزار می شود.

🔻این ازمون در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد که زمان مرحله دانشگاهی ۱۵ اسفند ماه و به صورت الکترونیک و چهارگزینه می باشد...

🔻افراد برگزیده وارد مرحله کشوری ازمون خواهند شد.

🔻 در هر دو مرحله دانشگاهی و کشوری جوایز نفیسی برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است...