۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
تعداد بازدید : 436

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه توسط دانشکده پیراپزشکی
مورخ: 1397/09/29 
مکان: سالن پورسینا، آموزش مداوم جامعه پزشکی کرمان
هدف کلی این کنفرانس «رویکرد تشخیصی در تالاسمی و همپگلوبینوپاتی ها» و هدف اختصاصی آن
«تازه های تالاسمی و هموگلوبینوپاتی ها» و «کاربرد تکنیک های الکتروفورز و کروماتوگرافی به روش HPLC در تشخیص هموگلوبینوپاتی ها»
دبیر علمی
جناب آقای دکتر علیرضا فارسی نژاد
سخنرانان
سرکار خانم دکتر آزیتا آذر کیوان فوق تخصص خون و آنکولوژی
جناب آقای دکتر محمدرضا دیهیم، دکتری تخصص بیوشیمی
جناب آقای دکتر احمد انجم شعاع، دکتری تخصص ژنتیک