۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
تعداد بازدید : 326

جلسه ی ژورنال کلاب گروه هماتولوژی مورخ  97/10/01 با موضوع معرفی پارامترهای جدید خونی گزارش شده توسط آنالایزرهای نسل جدید هماتولوژی و کاربرد بالینی آن ها ، با ارائه خانم مریم کتویی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی با حضور مدیر گروه ، اساتید گروه و دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی در کلاس بقراط «ج» برگزار شد .