۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

 

 

جناب آقای دکتر هوشنگ امیری دوماری انتخاب شایسته شما را به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی در سال 97 صمیمانه تبریک عرض نموده و سربلندی، سرافرازی و موفقیت روز افزون شما در تمام مراحل زندگی آرزومندیم.