۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

 

از علاقمندان جهت شرکت در مسابقه Concept Map دعوت به عمل می آید که فایل نقشه مفهومی خود را جهت شرکت در مسابقه تا

تاریخ 97/09/30 به ایمیل conceptmap.kmu@gmail.com ارسال نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر از قوانین مسابقه به کانال

انجمن به آدرسAST_KMU @مراجعه کنید.