۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان    تعداد بازدید : 410

جلسه گروه اتاق عمل وهوشبری دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم گروه روز دوشنبه مورخ 97/08/21در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث و بررسی پیرامون مشکلات مربوط به کمبود نیروی انسانی در گروه بوده  و راه حل های متفاوتی مطرح گردید.