۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

 

همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

زمان : 16 الی 18 مرداد ماه 1397

مکان : سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

وب سایت : http://TREC.tbzmed.ac.ir

ایمیل : TREC@tbzmed.ac.ir