۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ آذر   تعداد بازدید : 589

 

برگزارکننده: مرکز تحقیقات تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

زمان برگزاری: 26 الی 29 بهمن 1395 

مکان برگزاری: شیراز، مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز