۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

 

آخرين جلسه از اولين دوره جامع روش تحقيق و پروپوزال نويسي RRE استان در دانشگاه علوم پزشكي كرمان همراه با مراسم اختتاميه برگزار شد

 

چهارمين جلسه از اين دوره جامع با آموزش نرم افزار هاي  رفرنس دهي از قبيل EndNote Desktop & EndNote Web به شركت كنندگان آغاز شد كه در ادامه  شركت كنندگان دوره زير نظر ليدرهاي خود به استفاده از اين آموزه در پروپوزال هاي خود پرداختند.

 

اختتاميه اين دوره با سخنراني معاون محترم تحقيقات و فناوري دكتر پرداختي، مديريت محترم فرهنگي دانشگاه آقاي قرباني و سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشجويي دكتر كلانتر آغاز شد.

 

دكتر پرداختي با توضيح درباره پيدايش نسل هاي مختلف دانشگاهي در دنيا و مثال زدن نمونه هايي در اين خصوص اذعان داشتند كه دانشگاه علوم پزشكي كرمان در حال برنامه ريزي جهت حركت به سمت دانشگاه نسل سوم مي باشد و از دانشجويان نيز خواستند در اين راستا گام بردارند.

 

دكتر كلانتر با بيان اين موضوع كه دانشگاه علوم پزشكي كرمان از دانشگاهان پيشرو در زمينه همكاري كميته تحقيقات دانشجويي و انجمن هاي علمي است بر ادامه اين روند همكاري دوستانه ابراز اميدواري نمودند.

 

آقاي قرباني ضمن تشكر و قدرداني از زحمات اعضاي انجمن علمي دانشجويي علوم آزمايشگاهي بويژه دبير اين انجمن اميرحسين رضائي كه زحمات بسيار زيادي در جهت برگزاري اين دوره پربار و ارزشمند كشيدند، قول به حمايت هاي بيشتر معاونت دانشجويي و فرهنگي از انجمن هاي علمي دانشجويي را دادند. 

 

اميرحسين رضائي ضمن تشكر از ميهمانان جلسه از برنامه ريزي براي برنامه هايي بزرگتر در انجمن خبر دادند .

 

در پايان لوح هاي سپاس جهت تشكر از زحمات مدرسين و كادر اجرايي دوره توسط ميهمانان جلسه تقديم كادر اجرايي و ليدر ها گرديد؛ وهمچنين گواهي هاي شركت كنندگان در پايان جلسه توسط ليدرها اهدا گرديد.