۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان    تعداد بازدید : 396

فرایند انتخابات تعیین اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رشته فیزیوتراپی در سال تحصیلی ٩۶-٩٧  با نظارت معاونت دانشجویی فرهنگی طی ساعات ۱٢ الی ۱۴ مورخ روز سه شنبه ٩ آبان ۱٣٩۶ انجام شد. نظارت بر روند أخذ رأی بر عهده جناب آقای ضیاءالدینی بوده، سپس صندوق آرا جهت شمارش به معاونت دانشجویی منتقل و تحت نظارت جناب آقای قربانی مدیر فرهنگی دانشگاه و جناب آقای عباس زاده کارشناس فرهنگی باز شد و شمارش آراء مأخوذه انجام گردید.

از مجموع ٩۰ نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات مذکور  ۷۴ رای أخذ  گردید که نتایج آرا به شرح زیل است:

 

اعضای اصلی:

1⃣ آقای جواد باقری 58 رای

2⃣ آقای ابوالفضل رجب پور 56 رای

3⃣ آقای سعید سکوت 43 رای

4⃣و5⃣ آقای محمد بختیاری و خانم رقیه کهنسال هر کدام 37 رای

اعضای علی البدل :

6⃣ خانم محبوبه کریمی افشار 27 رای

7⃣ اقای پویا برقی 22 رای